CBD a jeho využitie pri liečbe Alzheimerovej choroby

You are currently viewing CBD a jeho využitie pri liečbe Alzheimerovej choroby

CBD a najmä výrobok CBD olej, vám môže pomôcť aj s liečbou Alzheimerovej choroby. Počet pacientov s týmto ochorením stále stúpa. Alzheimerova choroba je najčastejšie sa vyskytujúcou demenciou.

Často zabúdate?

Je dokázané, že Alzheimer začína ešte roky predtým, ako sa naplno prejaví. To znamená, že u starších ľudí sa môže vyvíjať Alzheimer a ani o tom nevedia. Samozrejme, existujú mierne príznaky, ako časté zabúdanie a mierne ťažkosti s pozornosťou, rečou a myslením. Preto je dôležité sledovať svoje telo, a to platí nielen pre starších ľudí, ale aj pre ostatných ľudí vo všetkých vekových kategóriách. Alzheimerovej chorobe sa však dá aj predísť. Jednou z možností je prevencia, konkrétne pravidelné užívanie CBD.

Starší muž v bledomodrej košeli sa drží za hlavu

Konopa vám môže pomôcť

Kanabidiol, v skratke CBD, je látka, ktorú obsahuje Konopa siata. V súčasnosti je možné využívať kanabidiol skoro na všetky zdravotné problémy, je to totiž zázračná látka, ktorá má široké spektrum využitia a mnoho priaznivých vlastností a účinkov. Skoro vo všetkých CBD prípravkoch sa kanabidiol vyskytuje vo forme CBD oleja. Ten pôsobí antioxidačne, antibakteriálne, analgeticky, antidepresívne, anxiolyticky, využíva sa pri liečbe epilepsie a má významné protizápalové vlastnosti. Taktiež sa používa v kozmetike. Je súčasťou rôznych krémov, mastí, gélov a mnoho ďalších.

Čo hovoria štúdie?

Vplyvom Kanabidiolu na liečbu Alzheimerovej choroby sa zaoberali rôzne štúdie. Štúdia z roku 2017 hodnotila vplyv kanabidiolu na expresiu génov, čo súvisí s Alzheimerom. Štúdia nám poskytla záver, že predbežná liečba kmeňových buniek pomocou CBD, menila profil týchto buniek; a to tak, že zmiernila expresiu génov spojených s Alzheimerovou chrobou. Štúdia preukázala, že ak budú kmeňové bunky predbežne upravené pomocou kanabidiolu, bude to mať veľký potenciál v súvislosti s liečbou Alzheimera. Môže zohrávať dôležitú úlohu pri prevencii alebo zmiernení ochorenia.

Malá rastlinka konope vyňatá zo zeme, držaná v rukách mladej ženy

Novšia štúdia z roku 2018 je zasa prvou štúdiou, ktorá po prvýkrát demonštruje, že Kanabidiol pôsobí na ochranu synaptickej plasticity v mimotelovom modeli Alzheimerovej choroby. Získané údaje naznačili, že kanabidiol, môže mať značný potenciál v súvislosti s liečbou Alzheimerovej choroby.

Touto problematikou sa zaoberali aj iné štúdie, avšak všetky dospeli k tomu istému záveru – kanabidiol má významné neuroprotektívne vlastnosti, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri prevencii a, čo je najdôležitejšie, sú účinné pri liečbe Alzheimerovej choroby a demencie.

Detail na listy liečivého konope

Aké má CBD využitie pri liečbe a prevencii Alzheimerovej choroby?

CBD olej má mnoho účinkov na celé telo, pričom sa môže používať na vonkajšie aj vnútorné použitie. V súvislosti s Alzheimerovou chorobou má už vyššie spomenutý účinok – neuroprotektívny. Znamená to, že ochraňuje nervovú sústavu. Väčšinou to je schopnosť látok, v tomto prípade kanabidiolu, chrániť mozgové bunky pred odumieraním. Preto je teda Kanabidiol vo forme CBD oleja, vhodný najmä ako prevencia voči Alzheimerovej chorobe. Ak už Alzheimera máte, zmierni priebeh tohto ochorenia.

Kvapka cbd padajúca z pipety do flakóniku - detail

Na prevenciu sa odporúča každodenne užívať CBD olej vo forme tinktúr alebo gélových kapsúl. Obidva produkty poskytujú úľavu od príznakov po dobu niekoľkých hodín, prípadne jeden celý deň, avšak nástup účinku je trochu dlhší – až 90 minút – pri kapsuliach. To platí pre všetky CBD produkty.

CBD môže pomôcť aj pri akútnych stavoch

Pri Alzheimerovej chorobe je možné dostať aj akútne záchvaty. Na tieto záchvaty sa zasa odporúča vaporizácia, po ktorej pocítite úľavu takmer okamžite. Dajú sa zakúpiť náplne s obsahom CBD, ktoré sa na túto vaporizáciu využívajú, alebo sa dá vaporizovať sušina prostredníctvom herbálneho vaporizéra.

Myslím si, že o prevencii voči Alzheimerovej chorobe by mal pouvažovať každý človek. Rokmi vyzeráme staršie nielen navonok, ale starneme aj “vnútri”. Tomu bohužiaľ nezabránime, ale môžeme sa aspoň pokúsiť o to, aby sme toto “vnútorné starnutie” zmiernili a zabránili tak vzniku Alzheimerovej choroby.

Článok pre vás pripravila Adriána