CBD – Aké sú metódy extrakcie?

You are currently viewing CBD – Aké sú metódy extrakcie?

Kvalitný CBD produkt môže byť účinným liekom na mnoho rôznych zdravotných ťažkostí. Pomôcť môže aj vysporiadať sa so stresom a ďalšími psychickými problémami. Na to, aby sme sa z CBD produktov mohli tešiť, musia prejsť sofistikovaným výrobným procesom.

Rastliny bohaté na kanabidiol

CBD prípravky začínajú svoju púť v podobe rastliny konope bohatej na kanabidiol. Najčastejšie sa používajú špeciálne vyšľachtené formy konope s vysokým obsahom CBD a nižším obsahom THC. Niektorí výrobcovia používajú aj klasické technické konope, keďže môže spĺňať tieto atribúty.

Keď konope dosiahne zrelosť, pozbiera sa a následne ďalej spracuje. Kľúčovým krokom k účinným CBD produktom je extrakcia tohto kanabinoidu. Práve rôznym druhom extrakcie sa budeme venovať v tomto článku.

Alkoholová extrakcia

Jedným z najčastejších spôsobov extrakcie kanabidiolu je alkoholová extrakcia. Používa sa pri nej buď etanol, prípadne izopropyl alkohol. Ide o druhy alkoholu, ktoré sa pomerne často používajú v potravinovom priemysle. Výhodou alkoholovej extrakcie je fakt, že použitý alkohol sa dá recyklovať a využívať znova.

Proces výroby takéhoto extraktu je v podstate jednoduchý. Rastlinnú hmotu je najprv potrebné nasýtiť alkoholom, následne odfiltrovať a nakoniec destilovať. Takto sa získava prvotný extrakt, ktorý je potrebné viackrát destilovať, aby sa dosiahla vyššia čistota výsledného produktu. Konečný extrakt by mal mať čo najnižšie hodnoty chlorofylu, THC a ďalších sekundárnych látok.

CO2 extrakcia CBD

Veľmi čistý a kvalitný extrakt kanabidiolu sa dá získať aj CO2 extrakciou. Tento typ extrakcie využíva správne nastavenie tlaku a teploty. Proces extrakcie je síce podobný, ako v prípade alkoholového extraktu, no vyžaduje si špecializované drahšie vybavenie.

Výsledkom CO2 extrakcie je čistý produkt bez nežiaducich prímesí. Aj samotný použitý plyn sa dá jednoducho z extraktu odstrániť bez toho, aby mal nepriaznivý efekt na konečný výrobok.

Olejová extrakcia

Veľmi frekventovaným spôsobom extrakcie kanabidiolu z rastlinného materiálu je olejová extrakcia. CBD a ďalšie liečivé látky z konope sú veľmi dobre rozpustné v oleji. Na získanie olejového koncentrátu tak stačí v oleji rastlinnú hmotu macerovať dostatočne dlhý čas.

Nevýhodu má táto technológia predovšetkým v nižšej koncentrácii CBD v konečnom produkte. Zároveň je faktom, že spolu s CBD sa do oleja extrahujú aj ďalšie zložky, vrátane THC. Vyššia čistota extraktu si tak vyžaduje použitie ďalších výrobných procesov.

Butánová extrakcia

Využitie plynu pri extrahovaní kanabidiolu z rastliny konope sme už popísali vyššie. Okrem CO2 je však možné použiť aj bután. Táto technológia má svoje špecifiká. Výhodou je jednoduchá extrakcia a možnosť efektívneho odstránenia rozpúšťadla z extraktu. Na druhej strane, bután je potenciálne nebezpečný, kvôli svojej horľavosti a výbušnosti.

Živicový extrakt

Populárnou technológiou, pomocou ktorej sa dá získať vysoko kvalitný produkt, je extrakcia za použitia tlaku a tepla. Z rastlinného materiál pod vplyvom teploty a najmä tlaku je možné získať CBD extrakt s plným profilom liečivých látok. Táto metóda je populárna predovšetkým u menších producentov, ktorí cielia na čo najprirodzenejší profil látok v extrakte.

CBD produkty pre zdravie

Konopný priemysel je jedným z najrýchlejšie sa vyvíjajúcich priemyslov vôbec. Existuje veľa spôsobov, ako cenné kanabinoidy vyslobodiť z nespracovanej rastlinnej hmoty. Nech už si zvolíte produkt s akýmkoľvek extraktom, vedzte, že CBD má obrovský terapeutický potenciál, ktorý môže pomôcť aj vám.

Nečakajte preto a vyskúšajte si pozitívne zdravotné účinky CBD aj vy!